Individuelle kurser

Udskriv

Jeg giver individuel undervisning til dig, som har svært ved at koncentrere, svært ved at læse eller ved at regne.

Men også til dig, som har en overfølsomhed over for sanseindtryk eller har problemer ved sociale relationer.

Vi tilbyder 5 forskellige individuelle programmer:

  1. Program for korrektion af dysleksi
  2. Matematik program 
  3. Læseprogram for yngre børn
  4. Opmærksomheds program
  5. Autisme program  

Via et nøje tilrettelagt forløb lærer du, at håndtere nogle konkrete  redskaber til at overkomme dine problemer med læsning, regning, fokusering eller social interaktion.

Som regel vil det kun tage 30 timers undervisning for at korrigere dysleksi eller dyskalkuli.

Efter kurset vil du være i stand til følgende:

Metoden bygger på, at  nogle mennesker oplever verden flerdimensionalt: De tænker altså overvejende i billeder, hvorimod de fleste mennesker primært bruger en form for indre monolog/dialog. Disse billedtænkere har et specielt perceptionsevne og tænker og lærer på en anderledes måde. Derfor skal de også lære  på en tilsvarende anderledes måde, ved at bruge deres stærke evner.

Se praktisk information om undervisning til børn

Se praktisk information om undervisning til unge/ voksne

Vil du vide mere?
Eller vil du prøve om jeg kan hjælpe dig eller dit barn, så  ring til Moniek Geven på 30 13 75 01